Chrysler - Aktuality
Plán refinancovania Chrysleru

Spoločnosť Chrysler Group LLC („Chrysler Group“) oznámila svoj zámer, s prihliadnutím na trhové podmienky, splatiť v plnej výške dlžné záväzky vyplývajúce z pôžičiek poskytnutých Chrysler Group Ministerstvom financií USA, federálnou vládou Kanady a vládou štátu Ontário. Chrysler Group plánuje splatiť svoje záväzky v priebehu druhého štvrťroka 2011 z nového termínovaného úveru  a novoemitovaných dlhopisov, ktoré budú ponúkané a predávané inštitucionálnym investorom v rámci priamej ponuky nepodliehajúcej povinnej registrácii stanovenej zákonom USA o cenných papieroch.

Chrysler Group chce použiť čisté výnosy z termínovanej pôžičky a ponuky, spolu s výnosmi z nedávno oznámeného uplatnenia opcie zo strany Fiatu na získanie ďalšieho vlastníckeho podielu v Chrysler Group, na splatenie svojej pôžičky od americkej a kanadskej vlády v plnej výške spolu s príslušnými poplatkami a výdavkami. Podľa očakávaní by sa dokončenie ponuky, úvery a kapitálová investícia Fiatu v rámci uplatnenia opcie mali uskutočniť naraz.


 

 

Linky:

Úplná tlačová správa

© 2005 - 2018 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.Autorské práva