Chrysler - Nový Chrysler
Nový Chrysler

Na základe všetkých zákonných postupov v polovici júna spoločnosť Chrysler LLC postúpila všetky svoje zdravé aktíva novej spoločnosti Chrysler Group LLC a následne bola definitívne uzavretá strategická aliancia so spoločnosťou Fiat.

Vznikom aliancie získal Fiat 20-percentný podiel v Chrysleri. Fiat sa zaviazal poskytnúť Chrysleru potrebné technológie a pohony, nevyhnutné pre budúce napredovanie značky. V prípade, že budú napĺňané podmienky vytvorenia dohody, bude podiel Fiatu postupne narastať až na 35%. Talianska značka automobilov však nemôže vlastniť väčšinu Chrysleru až dovtedy, kým nebudú vyrovnané všetky štátne pôžičky od americkej vlády.

Nová Chrysler Group naďalej disponuje všetkými zdrojmi, technológiami a celosvetovou distribučnou sieťou, ktorá jej umožňuje efektívnu existenciu na globálnej úrovni.

Spoločnosť Fiat poskytne podporu v oblasti technológií a pohonov pre malé a stredne veľké vozidlá, čím umožní Chrysler Group LLC rozšiť svoj produktový rad. Už teraz prebieha vývoj nových, úsporných a vysoko kvalitných áut šetrných k životnému prostrediu, ktoré by mali tvoriť základ budúcej prosperity značky.

Chrysler má tiež k dispozícii obrovský benefit v podobe prístupu k odborným výskumom v oblasti riadenia spoločnosti a obchodu spoločnosti Fiat, ako aj možnosti využívania jeho svetovej distribučnej siete.

Aliancia bude postavená na zachovaní dlhoročnej tradície a kultúry značky Chrysler, ktorej budú sekundovať všetky osvedčené postupy Fiatu, čím bude Chrysler schopný rozšíriť svoje produktové portfólio v celosvetovom meradle.

“Toto je významný deň nielen pre Chrysler a jemu oddaným zamestnancom, ktorí sa počas uplynulého roka neraz zmietali vo vlnách neistoty, ale aj pre automobilový priemysel ako celok,” povedal Sergio Marchionne, nový generálny riaditeľ Chrysler Group LLC.

 

Fotografie:

1. a 2. C. Robert Kidder, výkonný riaditeľ Chrysler Group LLC

3. a 4. Sergio Marchionne, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Chrysler Group LLC

5. Zľava: Sergio Marchionne a C. Robert Kidder

 

 

26.06.2009

© 2005 - 2018 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.Autorské práva